Strona główna
O firmie Oferta Aplikacje Kursy Download Publikacje Kontakt
Ofertę naszej firmy stanowią:
Działalność usługowa w zakresie:
 • projektowania układów automatyki, sterowania i pomiarów, instalacji elektrycznych
 • montażu aparatury kontrolno–pomiarowej i automatyki oraz instalacji elektrycznych na dowolnych obiektach przemysłowych
 • konfiguracji i oprogramowania systemów sterowania i monitoringu
 • uruchomienia pomiarów i urządzeń wykonawczych na obiekcie
 • wykonania i uruchomienia oprogramowania użytkowego sterowników
 • wykonania i uruchomienia oprogramowania wizualizacyjnego
 • wdrożeń systemów automatyki i sterowania na obiekcie
 • szkolenia obsługi
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • szkolenia z programowania sterowników PLC firm Schneider Electric (Modsoft, Concept, PL7), GE Fanuc (Logicmaster, VersaPro, Cimplicity ME)
 • szkolenia z programowania paneli operatorskich Magelis (XBTL-1000)
Działalność produkcyjna:
 • moduły sprzętowego klienta pocztowego EmBox do współpracy z PLC (do zastosowań dla alarmowania poprzez pocztę elektroniczną i SMS)
 • systemy monitoringu zmian wielkości analogowych (np. temperatura, wilgotność) i binarnych na bazie sterownika TSX Premium, TSX Micro lub TSX Momentum z alarmowaniem poprzez SMS i email z sieci GSM (dołączony modem GSM) i/lub z sieci Ethernet (dołączony moduł EmBox)
 • przetworniki pomiarowe prądu M7 w zakresie od 0..1 A do 0..25 A na standardowy sygnał 4.20 mA lub 0.10 V
 • moduł przekaźników sterowany przez linię telefoniczną TelBox umożliwiający załączanie do 4 urządzeń (zabezpieczony 4-cyfrowym hasłem dostępu)
 • konwerter przebiegu analogowego ADC-0x (np. z zakresu 0..10 VDC, przetwornik 12-bitowy - ADC-01 lub 16-bitowy - ADC-02) na sygnał binarny 16-bitowy w kodzie binarnym lub BCD (z 4-cyfrowym wyświetlaczem LED)
 • oprogramowanie ITSReport do kompleksowego raportowania na podstawie zapisów z bazie SQL:
  • raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne
  • reprezentacja w postaci wykresów liniowych, słupkowych lub kołowych (2- lub 3-wymiarowych)
  • eksport raportu wraz z wykresem do formatu HTML
 • moduły separujące wejściowe i wyjściowe typu Telefast ze złączem HE10:
  • R16DI24VDC - moduł 16 wejść 24VDC z separacją poprzez przekaźnik
  • R16DI230VAC - moduł 16 wejść 230VAC z separacją poprzez przekaźnik
  • T16DI24V - moduł 16 wejść 24VDC lub 24VAC z optoizolacją
  • T16DI230V - moduł 16 wejść 230VDC lub 230VAC z optoizolacją
  • R16DO1NO - moduł 16 wyjść przekaźnikowych do 8A (max.400 V) z pojedynczym stykiem 11-14
  • R16DO2NO - moduł 16 wyjść przekaźnikowych do 8A (max.400 V) z podwójnym stykiem 11-14, 21-24
  • R16DO1NO1NZ - moduł 16 wyjść przekaźnikowych do 8A (max.400 V) z podwójnym stykiem 11-14, 21-22; podłączenie na listwy śrubowe lub sprężynowe
Działalność handlowa w zakresie:
 • dostawy urządzeń automatyki, sprzętu sterownikowego, paneli operatorskich i systemów wizualizacji
 • doboru i dostawy sprzętu elektrycznego: styczniki, układy sterowania napędami (softstart-y, falowniki), zabezpieczenia napędów, urządzenia do kontroli parametrów sieci itp.
Copyright (c) 2004 INTECHION. All rights reserved.