Strona główna
O firmie Oferta Aplikacje Kursy Download Publikacje Kontakt
W naszej ofercie znajdują się również następujące kursy programowania sterowników PLC:
Programowanie sterowników GE Fanuc serii 90-30 w środowisku Logicmaster
Programowanie sterowników TSX Quantum, Compact i Momentum w środowisku Concept
Programowanie sterowników TSX Premium w środowisku PL7 Pro
Programowanie paneli operatorskich MAGELiS

Sterowniki GE Fanuc serii 90-30
Oprogramowanie: Logicmaster, VersaPro
Terminy
- prosimy o kontakt: jhap@jhap.pl
Program kursu
 • Budowa, zasada działania i podstawowe dane sterowników
 • Moduły wejść/wyjść dwustanowych i analogowych
 • Wprowadzenie do programowania - sterowanie trójfazowego napędu rewersyjnego
 • Przykłady sterowania logicznego z wykorzystaniem paneli dydaktycznych
 • Zastosowania bloku PID do regulacji ciągłej oraz dwu- i trójpołożeniowej
 • Programowanie modułu szybkiego licznika i modułów pozycjonowania - sterowanie prędkością obrotową silnika
 • Sterowanie sekwencyjne - język grafów sekwencyjnych SFC
Zajęcia prowadzone są w autoryzowanym przez GE Fanuc Automation centrum szkoleń w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej


Sterowniki Schneider Modicon serii 984-Compact, TSX Compact, TSX Momentum
Oprogramowanie: Modsoft, Concept
Terminy
- prosimy o kontakt: jhap@jhap.pl
Program kursu
Dzień 1.
 1. Wprowadzenie do pakietu programistycznego CONCEPT.
  • Otwarcie istniejącego projektu i tworzenie projektu
  • Sekcja programu
  • Wykonywanie programu
  • Konfiguracja sterownika
  • Komunikacja z PLC (parametry łącza)
  • Funkcje ONLINE
  • Podgląd zmiennych
  • Symulator IEC
 2. Programowanie sterowników PLC wg normy IEC 1131.
  • Typy danych i deklaracje zmiennych
  • Elementy oprogramowania: funkcje i bloki funkcyjne
  • Języki programowania: LD, FBD, IL, ST
  • Programowanie w oparciu o graf sekwencji SFC
 3. Język schematów drabinkowych LD.
  • Elementy języka LD
  • Proste przykłady sterowania logicznego
  • Realizacja uwarunkowań czasowych i liczników
Dzień 2.
 1. Język schematów drabinkowych LD - cd.
  • Biblioteka IEC - operacje arytmetyczne, numeryczne, logiczne itp. – DEMO L2
  • Możliwości edycyjne oprogramowania CONCEPT
  • Deklaracje zmiennych
  • Biblioteki EFB i DFB
  • Realizacja układów regulacji PID - biblioteka CONT_CTL
Dzień 3.
 1. Przykłady programów LD (w tym z regulacją PID - REAKTOR).
Dzień 4.
 1. Inne języki programowania.
  • Język FBD
  • Język IL
  • Język ST
  • Graf SFC - REAKTOR
Dzień 5.
 1. Dodatkowe funkcje programu Concept.
  • Opcje programu
  • Tworzenie dokumentacji
  • Hasła dla PLC
  • Zmiana wersji
  • Tworzenie biblioteki podprogramów DFB


Sterowniki Schneider TSX Premium
Oprogramowanie: PL7 Pro
Terminy
- prosimy o kontakt: jhap@jhap.pl
Program kursu
Dzień 1.
 1. Programowanie sterowników PLC wg normy IEC 1131.
  • Typy danych i deklaracje zmiennych
  • Elementy oprogramowania: funkcje i bloki funkcyjne
  • Języki programowania: LD, FBD, IL, ST
  • Programowanie w oparciu o graf sekwencji SFC
 2. Wprowadzenie do pakietu programistycznego PL7.
  • Podstawy obsługi programu
  • Struktura projektu
  • Typy zmiennych
  • Sekcje i podprogramy
  • Narzędzia pakietu: edytor zmiennych, podgląd (animacja) zmiennych
  • Konfiguracja sterownika
  • Komunikacja z PLC (parametry łącza)
Dzień 2.
 1. Język schematów drabinkowych LD.
  • Elementy języka LD
  • Proste przykłady sterowania logicznego - WINDA
  • Realizacja uwarunkowań czasowych i liczników - FOTOKOMÓRKA
  • Operacje arytmetyczne, numeryczne, logiczne itp.
Dzień 3.
 1. Język schematów drabinkowych LD - cd.
  • Operacje arytmetyczne, numeryczne, logiczne itp.
  • Przykłady programów LD (w tym z regulacją PID - REAKTOR)
  • Inne języki programowania
   • Język IL
   • Język ST
   • Graf SFC
Dzień 4.
 1. Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi poprzez porty szeregowe.
  • Komunikacja z panelem operatorskim (UNI-TELWAY)
  • Komunikacja w trybie znakowym - MODEM
 2. Konfiguracja sterownika cd - parametryzacja modułów I/O.
 3. Dodatkowe funkcje pakietu programowania PL7.
  • Opcje programu
  • Tworzenie dokumentacji
  • Zabezpieczenia programu


Panele operatorskie Magelis
Oprogramowanie: XBT-L1000
Terminy
- prosimy o kontakt: jhap@jhap.pl
Program kursu
Dzień 1.
 1. Typy paneli operatorskich MAGELiS.
 2. Instalacja oprogramowania XBT-L1000.
 3. Tworzenie aplikacji.
  • Podstawy obsługi programu
  • Wybór protokołu komunikacyjnego
  • Tworzenie i modyfikacja pola zmiennej
  • Tworzenie stron aplikacji
  • Przechodzenie między stronami
 4. Tworzenie stron alarmów.
  • Priorytety alarmów
Dzień 2.
 1. Tablica dialogowa.
  • Symulacja działania aplikacji
  • Połączenie panelu z komputerem i przegrywanie aplikacji
  • Połączenie panelu do sterownika
  • Przegląd i potwierdzenie zgłoszonych alarmów
  • Drukowanie alarmów

Copyright (c) 2004 INTECHION. All rights reserved.